De schoolgids

Alle informatie is verzameld in de schoolgids, een wettelijk verplicht document, die wij voor u digitaal toegankelijk hebben gemaakt.
schaatsen.jpg voetballer.jpg lampje.jpg
communicatie algemeen   Waar staan wij voor?
lezen.jpg auto.jpg schoolbank.jpg ijsje.jpg
samenwerking aanmelden  van uw kind zorg resultaten
boeken.jpg aardbol.jpg pompoen.jpg badpak.jpg
ouderraad mr team extra verlof
bezem.jpg vlag.jpg tekenen.jpg scooter.jpg
klachtenprocedure Wat leren wij? GGD veiligheid/meldcodes